« späť
Sortiment » Hrubá stavba » Murovací materiál » Porfix » Stropný systém

Stropný systém

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN/m2 (v zmysle EN 15 037–1 – Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991–1–1 / NA Zaťaženie konštrukcií – Národná príloha).

Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ – Administratívne priestory do 3,0 kN/m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ – Skladovacie priestory do 5,0 kN/m2.

Typ „A“ je štandardne na sklade, termín dodávky pre typ „B“ a typ „C“ je približne 2 mesiace.

Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.

Podperný systém je potrebné vybudovať ešte pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby sa dosiahlo nadvýšenie stredov nosníkov – a to o 1/300-tinu rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Stropná vložka PORFIX
rozmer d×vך tepelný odpor R Nepriezvučnosť Rw spotreba expedičná hmotnosť
mm m2.K/W dB/m2 ks/m2 stropu kg/ks
500×200×250 1,67 41 6,67 17
STROP PORFIX – TYP ZAŤAŽENIA „A“ – „OBÝVACIE PRIESTORY“
dĺžka nosníka uloženie – priamo na murivo / bez stužujúceho venca výstuž nosníka My Myu Vd VRD qd qd * nadvý- šenie vyhovuje zaťaženie expe- dičná hmot- nosť
mm mm   kNm kNm kN kN kN/m2 kN/m mm   kg/ks
800 150 X A 16
1000 150 X A 20
1200 150 X A 24
1400 150 X A 28
1600 150 X A 32
1800 150 X A 36
2000 150 X A 40
2200 150 X A 44
2400 150 X 3,69 9,21 25,37 15,22 A 48
2600 150 X 4,40 9,21 21,32 12,79 A 52
2800 150 X 5,16 9,21 18,17 10,90 A 56
3000 150 X 5,98 9,21 15,66 9,40 A 60
3200 150 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 A 64
3400 150 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 A 68
3600 150 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 A 72
3800 150 X + 8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 A 76
4000 150 X + 8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 A 80
4200 150 X + 8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 A 84
4400 150 X + 8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 A 88
4600 150 X + 10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 A 92
4800 150 X + 12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 A 96
5000 150 Y + 8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 5 A 100
5200 150 Y + 10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 5 A 104
5400 150 Y + 10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 10 A 108
5600 150 Y + 12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 10 A 112
5800 150 Y + 14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 10 A 116
6000 150 Y + 14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 15 A 120
6200 150 Y + 2×10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 15 A 124
6400 150 Z + 12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 20 A 128
6600 150 Z + 14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 20 A 132
6800 150 Z + 2×10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 25 A 136
7000 150 Z + 2×12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 25 A 140
7200 150 Z + 2×12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 30 A 144
7400 150 Z + 2×14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 30 A 148
7600 150 Z + 2×14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 35 A 152
7800 150 Z + 2×14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 40 A 156
8000 150 W + 2×14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 40 A 160

Nosníky je možné klásť priamo na murivo !

LEGENDA:

My [kNm] – návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] – návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] – návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] – šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] – maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m] – maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie typ „A“: vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500.

Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

Stropný systém Stropný systém

tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 139005
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie