Sklobit 40 mineral

KVK Parabit – Sklobit 40 mineral

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

Charakteristika a použitie
Sklené vlákna 40 mineral je určený do hydroizolačných súvrství podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, proti voľne stekajúcej vode i proti tlakovej vode. Izolačný systém sa tu navrhuje spravidla ako dvojvrstvový alebo trojvrstvový. V hydroizolačných súvrstviach plochých striech sa používa ako podkladová vrstva či medzivrstva s veľkou pevnosťou.

Doprava a skladovanie
Úloha sa ukladajú v dopravných prostriedkoch zásadne na paletách v originálnom balení. Musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe (s osou kolmo k podlahe). Aj po vybratí role z paletové jednotky musia byť rola skladovaná vždy vo vertikálnej polohe. Výrobok musí byť pri skladovaní chránený proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla.

Spracovanie

 • aplikácie za použitia plameňa alebo mechanickým kotvením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať 8 – 10cm
 • teplota montáže od +10°C

Balenie

 • kotúč 7,5 m x 1 m
 • pevný papierový obal alebo špeciálne pásky
 • paleta 800×1200 mm v počte 20 ks zabezpečená PE fóliou

Skladba výrobku

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 5. spodná úprava – PE fólia

Typ asfaltového hydroizolačného pásu:
nataviteľný, podkladné, ranod, zhora s minerálnym jemnozrnným posypom

Typ asfaltovej zmesi:
oxidovaný asfalt, ohybnosť za nízkych teplôt +0°C

Typ nosnej vložky:
sklenená tkanina G – 200 g/m2

Ťahová sila, pozdĺžne:
1400 N ±400 N / 5 cm

Hrúbka asfaltového pásu:
4,0 mm

Šírka pozdĺžneho presahu:
10 cm

Spôsob montáže:
nataviť pomocou plameňa horáka, hydroizolačný pás je tiež možné mechanicky kotviť

Pás možno spracovávať od teploty:
+5°C

Na prevzatie: technický list (formát PDF, veľkosť 324,6 kB)

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 139185
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie