Stručné kontakty
logo spoločnosti SLOSMAT, s. r. o. – člen aliancie ASAS

Cestárska 12
010 01 Žilina

tel.:   +421 41 564 07 20
  +421 41 564 07 21
  +421 41 564 07 22
fax:   +421 41 564 07 23
e-mail:   slosmat@slosmat.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok   07:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa   zatvorené

« späť
Sortiment » Interiér » Knauf » Protipožiarne systémy » Obklady stĺpov a nosníkov

Obklady stĺpov a nosníkov

Knauf – K25 Obklady stĺpov a nosníkov

K25 Obklady oceľových a drevených stĺpov a nosníkov sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami.

Protipožiarne obklady oceľových a drevených stĺpov a nosníkov sadrovláknitými doskami Knauf Fireboard v R15 – R180.

 

 

 

Oceľové prvky chránené doskami KNAUF FIREBOARD
Protipožiarne obklady nosníkov a stĺpov s doskami Fireboard dosahujú požiarnu odolnosť do R 180min. Knauf Fireboard je sadrovláknitá doska vystužená skleným vláknom klasifikovaná podľa STN EN 15283–1. Trieda reakcie na oheň tejto dosky je A1 (nehorľavá) podľa STN EN 13501–1.

Obklad oceľových prvkov sa deje nasledovným spôsobom:

  1. Obklad oceľových nosníkov pomocou spodnej konštrukcie

    Uholník 30×30×0,7 pros­tredníctvom stropného klinca pripevniť k železobetónovej konštrukcii (prípadne iným upevňovacím prvkom). Príchytkami Knauf rozmiestnenými v osových vzdialenostiach 750 mm sa na nosník upevnia CD profily 60/27. Priskrutkovať dosky Knauf Fireboardpomocou rýchloskrutiek TN (vzd. skrutiek max 150 mm), zároveň podložiť škáry dosiek pásikmi Fireboardu v šírke min. 180 mm (len pri jednovrstvovom opláštení).

  2. Obklad oceľových stĺpov pomocou spodnej konštrukcie

    Príchytky Knauf pripevniť vo vzd. 1000 mm na príruby stĺpu. Na príchytky sa upevnia profily CD 60/27. Na CD profi ly sa priskrutkujú dosky Knauf Fireboard – vzdialenosti skrutiek 150 mm. Vždy je nutné podložiť priečne škáry CD profi lom a dosku k nemu priskrutkovať.

  3. Obklad oceľových stĺpov bez spodnej konštrukcie

    Spájanie dosiek pomocou oceľových spon na krajoch vo vzdialenostiach 100 mm.

Tmelenie dosiek Fireboard:
Zatmeliť škáry sadrovým tmelom Fireboard Spachtel. Do škáry vložiť sklovláknitú pásku. S tým istým tmelom pretmeliť skrutky, príp. spony. Celoplošné pretmelenie z hľadiska požiarneho nie je nutné, avšak pod maľbu je potrebné.

K252 Obklad oceľových nosníkov

Knauf – K252 Obklad oceľových nosníkov

 

K253 Obklad oceľových stĺpov

Knauf – K253 Obklad oceľovách stĺpov

 

Drevené konštrukcie s obkladom zo sadrokartónových dosiek Fireboard
Sadrokartónové dosky sa pripevňujú priamo na chránené drevené konštrukcie buď oceľovými sponami alebo vrutmi. Dosky KNAUF Fireboard sa tiež môžu vzájomne spájať do kazety. Všetky škáry medzi doskami sa musia zatmeliť. Pri viacvrstvovom obklade sa musí každá vrstva dosiek samostatne pripevniť. Škáry jednotlivých vrstiev sa musia vzájomne prestriedať, aby nedochádzalo k vytváraniu neprípustných tepelných mostov. Pri stĺpoch je vhodné chrániť rohy obkladu plechovými úholníkmi.

Sponkovanie dosiek KNAUF Fireboard:
Plošné sponkovanie – Dĺžka spon = hrúbka opláštenia + hĺbka zapustenia > 15 dN.
Sponkovanie na hranách dosiek – Dĺžka oceľových spon podľa hrúbky dosky:
15 mm Fireboard – spony 40 mm,
25 mm Fireboard – spony 64 mm.
Odstupy oceľových spon: 120 mm.
Pri drevených trámoch vzdialenosť oceľových spon v mieste škár: 50 mm.
Zatmeliť škáry tmelom Knauf Fireboard Spachtel so sklotextilnou páskou, pretmeliť spony v ploche i na hranách dosiek

K254 Obklad drevených nosníkov

Knauf – K254 Obklad drevených nosníkov

 

K255 Obklad drevených stĺpov

Knauf – K255 Obklad drevených stĺpov

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 139001
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie