« späť
Sortiment » Interiér » Rigips » Riešenie pre vlhké a mokré priestory

Riešenie pre vlhké a mokré priestory

Vo väčšine budov sa nachádza mnoho priestorov, ktoré sú do nejakej miery zaťažené vlhkom alebo vodou. Pre každý takýto priestor a každú úroveň zaťaženia vlhkosťou a vodou je potrebné zvoliť vhodné riešenie. Podľa čoho sa však riadiť, keď je prakticky nemožné dopredu stanoviť presnú úroveň vzdušnej vlhkosti, množstvo vody alebo dobu, počas ktorej bude voda pôsobiť na konštrukcie? Z dlhodobých pozorovaní stavieb a z praktických skúseností sa ukazuje, že najlepším prístupom je posúdenie účelu a využitia daného priestoru. V dole uvedenej tabuľke prináša Rigips klasifikáciu priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou.

Klasifikácia priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou a odporúčané riešenie Rigips

Kategória vlhkých priestorov* Prostredie Príklad a popis Odporúčané riešenie Rigips Alternatíva
A vlhkosť < 70%
teplota < 25°C
Bytové a kancelárske sociálne zariadenia (WC, sušiarne), oblasti priľahlé ku kúpeľniam bez priameho kontaktu s vodou. Impregnované sadrokartóny H2**  
Bytové sociálne zariadenia (kúpeľne, sprchy) s priamym kontaktom s vodou. Rigips Glasroc Impregnované sadrokartóny H2**
B vlhkosť < 90%
teplota < 30°C
Nebytové, napríklad hotelové sociálne zariadenia (kúpeľne, sprchy), kuchyne v reštauráciách a hoteloch, garáže. Rigips Glasroc Impregnované sadrokartóny H2**
C vlhkosť > 90%
+ kondenzácia
Spoločné sprchy v nebytových priestoroch, priestory bazénov s vetraním a kontrolovaným prostredím, šatne, priemyselné kuchyne. Rigips Glasroc Cementové dosky Aquaroc
D náročnejšie ako vyššie uvedené Priestory bazénov bez kontrolovaného prostredia, priemyselné kuchyne alebo nemocnice s vysokotlakovým čistením, priestory umývania vozidiel. Cementové dosky Aquaroc  

* Zatriedenie vychádza z EN 13964.
** Impregnované sadrokartónové dosky H2: RBI, RFI, MAI, Rigistabil.

Pri navrhovaní a realizácii konštrukcií vo vlhkých priestoroch koneční používatelia kladú zreteľ najmä na tieto skutočnosti:

 • navrhnuté konštrukcie musia mať dlhodobú životnosť vo vzťahu k náročným vlhkým podmienkam
 • musia minimalizovať riziko vzniku plesní
 • materiály musia poskytovať dobrý nosný podklad pre aplikáciu keramického obkladu
 • rýchlosť a jednoduchosť výstavby
 • materiály musia umožniť realizáciu moderných dizajnových prvkov

Divízia Rigips spoločnosti Saint-Gobain Construction Products vyvinula pre všetky kategórie vlhkých priestorov riešenia, ktoré bezpečne plnia svoju funkciu a zároveň spĺňajú všetky výhody suchej výstavby voči tradičným murovacím postupom. Jednotlivé systémy sa medzi sebou líšia tak parametrami charakterizujúcimi ich odolnosť voči vlhkosti a vode, ako aj postupmi manipulácie a inštalácie, čo je zhrnuté v doleuvedenej tabuľke.

Porovnanie systémov suchej výstavby určených do vlhkých priestorov

Systém Popis Celková
absorpcia
Odolnosť voči plesniam Povrch pripravený na priame obkladanie Približná hmotnosť dosiek kg/m2 Manipulácia a montáž
Impregnované sadrokartónové dosky H2 Impregnované sadrové dosky s papierovým plášťom H2 podľa
EN 520
< 10% absorpcia
Nízka Nie 9 Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch.
Rigips Glasroc Zosilnená sadrová doska vystužená sklenými vláknami bez papierového plášťa H1 podľa
EN 15283 Pt 1
< 5% absorpcia
Vysoká Áno 10,5 Jednoduchá ako pri bežných sadrokartónoch, ale tiež oveľa rýchlejšia ako pri cementových doskách.
Cementové dosky Aquaroc Vystužená cementová doska s otvorenou sieťovinou Inertné
voči vlhkosti
Vysoká Áno 13,5 Zložitejšia ako vyššie uvedené, ale jednoduchšia v porovnaní s väčšinou cementových dosiek.

Výhody suchej výstavby vo vlhkých priestoroch

 • RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY – absencia vody pri výstavbe suchou cestou podstatne skracuje lehotu výstavby, pretože odpadávajú technologické prestávky. Priestory môžu byť teda výrazne skoršie uvedené do prevádzky, čo so sebou prináša rýchlejšie zhodnotenie investícií.
 • ÚSPORA PRIESTORU – pri porovnateľných parametroch konštrukcií (akustika, požiarna odolnosť, odolnosť voči vode, plesniam a pod.) možno vďaka suchej výstavbe ušetriť drahocenné centimetre na úžitkovej ploche. Táto úspora predstavuje ďalší finančný prínos pri predaji alebo prenájme priestorov.
 • NÍZKA HMOTNOSŤ – suchá výstavba znižuje nároky na nosnosť vodorovných konštrukcií. V porovnaní s ekvivalentnou murovanou konštrukciou predstavujú konštrukcie z dosiek Glasroc H OCEAN alebo Aquaroc len desatinu hmotnosti. To so sebou prináša ďalšie finančné úspory
 • FINANČNÁ VÝHODNOSŤ – okrem úspor prameniacich zo skrátenia doby výstavby, zväčšenia úžitkovej plochy a nízkej hmotnosti konštrukcií predstavuje finančný benefit aj fakt, že:
  • dosky je možné spracovávať bežným pracovným náradím potrebným na výstavbu sadrokartónových konštrukcií;
  • keramické obklady je možné vykonávať už na steny s jednoduchým opláštením a bez nutnosti redukovať rozstup Rigiprofilov;
  • povrchová úprava dosiek umožňuje vykonávať priamu aplikáciu keramického obkladu bez nutnosti penetrácie.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Súvisiace položky: 1 - 2 / 2

Systém GLASROC

aktualizácia: 03.04.2018 | počet zobrazení: 773

Systém AQUAROC

aktualizácia: 03.04.2018 | počet zobrazení: 751

tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 139185
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie