« späť
Sortiment » Interiér » Rigips » Sadrové stierky a omietky » Ručné sadrové omietky RIMANO

Ručné sadrové omietky RIMANO

 

Rimano GletXL

Popis výrobku

Rigips – Rimano GletXL

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 1,2 MB)

Rimano GletXL je jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru. Súdržná a elastická hladká omietka vyvinutá na tenkovrstvové omietanie pórobetónových povrchov namiesto stavebného lepidla.

Farba: biela

 

Oblasť použitia

Slúži na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností a omietanie pórobetónových presných tvárnic, povrchovú úpravu betónu, suchých cementových alebo sadrových omietok, prípadne na vyhladzovanie a vyplňovanie trhlín v stenách a stropoch. Produkt nie je vhodný pod keramické obklady.

AKO RÝCHLO PRIPRAVÍTE VAŠU STENU NA MAĽOVANIE? (formát PDF, veľkosť 281,5 kB)

Technické údaje

 • Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg/l
 • Spracovateľnosť cca 90 minút
 • Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm
 • Faktor difúzneho odporu µ = 10
 • Hrúbka nanášania: od 5 mm na pórobetón
 • Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm na ostatné povrchy
 • Spôsob nanášania: ručne alebo systémom Airless

Spracovanie

Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 5 minútach zmes rozmiešame dohladka ručne alebo miešadlom. Rimano GletXL sa nanesie na pripravenú plochu nerezovým náradím. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mokré do mokrého.

Skladovanie

Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5°C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov. Nespotrebovaný výrobok aj s obalom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

Balenie

12,5 kg vrece, 72 vriec / paleta = 900 kg
25 kg vrece, 40 vriec / paleta = 1 000 kg

 

Rimano Prima

Popis výrobku

Rigips – Rimano Prima

Rimano PRIMA je hladená sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami.

Farba: sivobiela

 

Oblasť použitia

Rimano PRIMA je hladká sadrová tenkovrstvová omietka, vhodná na relatívne hladké podklady (napr. hladké betónové plochy alebo pórobetón). Omietka môže byť nanesená na hladké nesavé betónové plochy, až po ich úprave náterom Rikombi – Kontakt. Možno ju použiť aj na celoplošné omietanie pórobetónových presných tvárnic a nie je potrebné plošné armovanie sieťkou. Materiál je vhodný aj na vyplnenie trhlín, dier a rýh. Výhodou tejto omietky je ľahká spracovateľnosť, dobrá priľnavosť a nízka spotreba. Je vhodná ako podklad pod maľbu, tapety, lak aj disperzné nátery.
Odporučená hrúbka omietky je 3 – 6 mm.

Technické údaje

 • Miešací pomer s vodou cca 1,2 kg/l
 • Spracovateľnosť cca 60 – 90 minút
 • Hodnota pH 7
 • Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
 • Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
 • Pevnosť v prídržnosti > 0,5 MPa
 • Faktor difúzneho odporu µ = 10
 • Spotreba cca 0,9 kg/m2/mm

Spracovanie

Zmes sa vsype do čistej vody a po piatich minútach sa rozmieša do hladka ručne alebo elektrickou metlou. Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Balenie

5 kg / vrece 105 vriec / paleta = 525 kg
25 kg / vrece 40 vriec / paleta = 1 000 kg

 

Rimano UNI

Popis výrobku

Rigips – Rimano UNI

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 1,0 MB)

Rimano UNI je hladená sadrová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania a priľnavosti.

Farba: sivobiela

 

Oblasť použitia

Rimano UNI je hladká sadrová omietka, vhodná pre ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií na stenách a stropoch, v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Pri omietaní na hladké betónové plochy musí byť najskôr použitý penetračný náter Rikombi – Kontakt.
Odporučená hrúbka omietky je 6 – 30 mm.

Technické údaje

 • Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg/l
 • Spracovateľnosť cca 60 – 90 minút
 • Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
 • Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
 • Pevnosť v prídržnosti > 0,5 MPa
 • Faktor difúzneho odporu µ = 10
 • Spotreba cca 0,8 kg/m2/mm

Spracovanie

Zmes sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach sa rozmieša do hladka ručne alebo elektrickou metlou. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu.

Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Rimano UNI obsahuje dráždivé látky, ktoré predstavujú nebezpečie pre oči. Pri kontakte s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Ukladajte mimo dosahu detí.

Balenie

25 kg / vrece 30 vriec / paleta = 750 kg

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 144919
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie