« späť
Sortiment » Interiér » Rigips » Sadrové stierky a omietky » Ručné sadrové stierky RIMANO

Ručné sadrové stierky RIMANO

 

Rimano Final

Popis výrobku

Rigips – Rimano Final

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 1,4 MB)

Rimano FINAL je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami, umožňujúcimi nanesenie vo veľmi tenkej vrstve zodpovedajúca norme EN 13279–1 s možnosťou vyhladenia až do 0 mm.

Farba: biela

 

Oblasť použitia

Rimano FINAL slúži k vyrovnaniu povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie a hladenie povrchu, ako aj pre vyrovnanie drsnejších povrchov. Je ideálny pre uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií a pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu pri splnení požiadaviek triedy Q4 Smernice pre kvalitu povrchu. Rimano FINAL má vysokú priľnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkach. Stierku možno aplikovať až do hrúbky 3 mm.
Je možné ju vyhladiť až do 0 mm.

Technické údaje

 • Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg/l
 • Hodnota pH 7
 • Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa (EN 13279–1)
 • Pevnosť v tlaku > 2,0 MPa (EN 13279–1)
 • Pevnosť v prídržnosti > 0,1 MPa (EN 13279–1)
 • Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm
 • Nespracúvať pri teplote pod +5°C

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 kg zmesi nasypať od 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka ručne alebo s elektrickou metlou rozmiešať. Pri betónovom podklade použiť Rikombi Kontakt ako kontaktný mostík (okrem uzatvorenia pórov). Pri jednom pracovnom postupe nanášať a zároveň hladiť, ďalšie nanášanie až po úplnom vyschnutí. Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou.

Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zmesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 12 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Balenie

25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg

 

Rimano 0–3

Popis výrobku

Rigips – Rimano 0–3

Rimano 0–3 je veľmi jemná sadrová stierka. Chemicky sa jedná o hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 · ½ H2O so zušľachťujúcími prísadami umožňujúcimi nanesenie vo veľmi tenkej vrstve.

Farba: šedá

 

Oblasť použitia

Vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovanieí a vyhladenie povrchu. Materiál je ideálny pre uzavrenie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií. Má vysokú prilnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkách.
Optimálna hrúbka je do 3 mm, s možnosťou vyhladenia až 0 mm.

Technické údaje

 • Miešací pomer s vodou cca 1,2 – 2,0 kg/l
 • Spracovateľnosť cca 45 – 60 minút
 • Hodnota pH 7
 • Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
 • Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
 • Pevnost v prídržnosti > 0,5 MPa
 • Spotreba 0,9 kg/m2/mm

Spracovanie

Zmes sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach se rozmieša do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchylovať od údajov výrobcu. Napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od datumu výroby, ostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie

Produkt je potrebné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. sníženie reaktivnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovávaním je treba otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Balenie

12,5 kg / vrece 80 vriec / paleta = 1 000 kg
25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


tel.: +421 / 41 / 564 07 21, 22, fax: +421 / 41 / 564 07 23, 24, GSM: +421 / 911 628 018, +421 / 903 528 997, e-mail: slosmat@slosmat.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 145329
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ďalšie informácie